Legislativa

Pro komerční provoz dronů na území ČR je nezbytné Povolení k provozování leteckých prací a s tím související složení zkoušky před ÚCL (Úřad pro civilní letectví). Proces získání tohoto povolení je časově značně náročný a to především s ohledem na dlouhé čekací doby. K získání příslušného povolení je také nezbytné předložení provozní příručky, viz dále.

Získání příslušného povolení pak může být, obzvláště vzhledem například k nutnosti rychlého provozního nasazení dronu, časově neúnosně náročný proces.

Pro všechny zájemce o provoz bezpilotních leteckých prostředků proto nabízíme ucelený balíček služeb od základního leteckého kurzu, až po vyhotovení letecké příručky a zastupování před ÚCL, za účelem získání příslušného povolení.

Školení pilotů

Nabízíme ucelený přehled kurzů (odkaz na Letecká škola) pro začínající i profesionální piloty, které pokrývají rozsah od seznámení se základními pravidly a dovednostmi, až po aplikačně zaměřené kurzy na problematiku letecké termografie či 3D mapování.

Provozní příručka

Provozní příručka je pro většinu žadatelů o Povolení k provozování leteckých prací největším úskalím. Pokud se žadatel pustí do vlastní tvorby příručky, musí počítat s tím, že zpracování jednotlivých částí provozní příručky zabere značné množství času a navíc s nejasným výsledkem schvalování stran ÚCL. Případné připomínkové řízení může proces značně prodloužit.

Našim zákazníkům proto nabízíme možnost zakoupení zpracované provozní příručky pro konkrétní typ stroje, kdy ze strany zákazníka stačí jen doplnit údaje v části A provozní příručky, týkající se jeho osoby. Provozní příručky jsou zpracovány pro námi nabízené standartní sestavy, není však problém doplnit či pozměnit příručku pro specifické požadavky.