Letecká škola

Základní kurz létání s dronem

Kurz je určen pro zájemce o létání s drony bez větších předchozích zkušeností.

Kurz je rozdělen na teoretické a praktické bloky, v nichž se účastníci dozví pravidla létání a osvojí základní praktické návyky. V teoretickém bloku se seznámí zejména se základními pravidly pro provozování bezpilotních prostředků, legislativní rámec upravující jejich provoz, omezení provozu bezpilotních prostředků a jejich možná řešení.

V praktické části se seznámí se zvoleným druhem bezpilotního prostředku, jeho konstrukcí, údržbou a přípravou na provoz. Většinu času je věnována praktickému výcviku pro bezpečné ovládání dronu při vzletu, letu, přistání a využívání letových módů.

Základní kurz létání s dronem – hodinová dotace
2 x 2 hodiny Teorie na učebně
2 x 3 hodiny Praxe, létání na letišti
Možnost zapůjčení dronu Ano
Možnost individuálního plánu Ano

Kurz pro pokročilé - příprava na zkoušky před ÚCL

Kurz je určen pro zájemce z řad stávajících hobby pilotů či pilotů s malou zkušeností hodlajících provozovat bezpilotní prostředky komerčně a čeká je zkouška před ÚCL.

Náplní kurzu je zejména doplnění chybějících znalosti z oblasti legislativy a získání vhodných návyků pro ovládání a údržbu bezpilotních prostředků. V teoretické části je zaměřena prozornost na oblast práva zabývajícího se letectvím, na základy metorologie, získávání relevantních informací ze systémů určených pro provoz ve vzdušném prostoru ČR.

Součástí školení je také seznámení s procesem podávání žádostí pro ÚCL umožňující provoz bezpilotních prostředků v oblastech kde je třeba schálení vyjímky. Praktické létání na letišti sestává z představení nutných letových sestav pro úspěšné vykonání zkoušky a jejich trénink. Dále předvedení, vysvětlení a praktické vyzkoušení činností pilota a operátora při různých druhzích leteckých prací. 

Příprava na zkoušky před ÚCL – hodinová dotace
3 x 2 hodiny Teorie na učebně
3 x 3 hodiny Praxe, létání na letišti
Možnost zapůjčení dronu Ano
Možnost individuálního plánu Ano

Kurz letecké termografie

Pro zájemce nabízíme také ucelené školení letecké termografie. Školení se skládá ze tří bloků, které je možné absolvovat samostatně. Obvykle se absolvuje modul č. 1 společně s modulem č. 2 a následně samostatně modul č. 3.

Teoretická část seznámí s pravidly provádění termografických měření, termovizními systémemy, jejich nastavení pro úspěšné a přesné měření. Praktická část je věnována konkrétním problematikám letecké termografie a správnosti provedení letů pro přesné získání radiometrických dat.

Školení v termografii zajišťují pracovníci Centra termografie, kteří jsou držiteli profesního certifikátu „Technik diagnostik - termografie“. Zájemci o hlubší pochopení této problematiky pak mohou pokračovat právě získáním tohoto profesního certifikátu.

Kurz letecké termografie – hodinová dotace
3 hodiny Základy termografie
3 hodiny Základy práce s termokamerou, práce s příslušným software (Worksell CorePlayer a Workswell ThermoFormat) (3 hodiny)
3 hodiny Letecké ukázky (Obvodový plášť budovy, fotovoltaická elektrárna)
Možnost zapůjčení dronu Ano a to včetně termokamery a trial verze software
Možnost individuálního plánu Ano

Kurz leteckého mapování a 3D modelování

Specializovaný kurz pro zájemce z řad profesionálních provozovatelů bezpilotních prostředků, kteří chtějí získat další zkušenosti v oblasti mapování a tvorby 3D modelů pomocí bezpilotních prostředků.

Teoretická část školení seznamuje se způsoby tvorby 3D modelů a leteckého mapování, diskutována je ale také problematika plánování misí pro autonomní lety. V praktické části praktické vyzkoušení získaných informací a tvorba vlastního modelu či mapy v příslušném software (Agisoft, Pix4D).

Kurz letecké termografie – hodinová dotace
3 hodiny Základy termografie
Možnost zapůjčení dronu Ano
Možnost individuálního plánu Ano
Vlastní software Ano – trial verze